MENU

Viseča svetila se vračajo! Odlikujeta jih raznovrstna aplikacija in enakovrednost ostalim pohištvenim komponentam, saj so na voljo v različnih barvnih kombinacijah, neštetih oblikah in nenavadnih dimenzijah. Prav zaradi tega je potrebno več časa nameniti prav izbiri in nakupu, saj so tovrstna svetila v primerjavi z ostalimi vrstami svetil opaznejša. Umestimo jih lahko v vse prostore, velika prednost visečih luči je tudi ta, da v primerjavi s stoječimi in namiznimi svetili zavzamejo manj prostora. Viseča svetila dajejo večji spekter svetlobe, kar je idealno za osvetlitev prostorov, kjer je potrebna intenzivnejša svetloba. Še vedno viseče svetilke najpogosteje srečamo v kuhinji, kjer živahne viseče bučke razsvetljujejo jedilni prostor. Med viseča svetila spadajo tako klasična viseča svetila kot tudi lestenci. V naši ponudbi boste našli bogat nabor visečih svetil priznanih blagovnih znamk, kot so: Lodes, Foscarini, Vibia in Marset. Naj vas prevzamejo inovativne oblike in sofisticirana zasnova osvetlitve.

Vrhunski lestenci za še več elegance v prostoru
V preteklosti so lestenci označevali prestižnost, saj so jih oblikovalci izdelovali ročno, v visečih steklenih biserčkih pa se je v dolgih večerih poigravala zasanjana svetloba. Čeprav svetila, kot je lestenec, še vedno povezujemo z razkošnostjo starodavnih dvorcev, je danes njihova poglavitna naloga predvsem osvetlitev prostora. Pred nakupom je zato dobro preveriti tehnične specifikacije izdelka, kot sta smer kota padanja žarkov in barva svetlobe, navsezadnje pa tudi material svetilke oz. luči, saj je kovinske elemente vsekakor lažje čistiti. Lestenci se od visečih svetil razlikujejo tudi glede na način namestitve. Najbolje je, da vam pri namestitvi pomaga strokovnjak, ki bo znal najbolje oceniti, ali določena ploskev lahko zadrži namenjeno obremenitev. Lestence lahko namestimo tudi na letvico, ki deluje kot neke vrste sidrišče za vaša viseča svetila in prenese več teže. Najpogosteje se uporabljajo za osvetljevanje dnevnih prostorov, jedilnic in vež. Kristalni lestenci še danes predstavljajo priljubljeno izbiro, poleg tega ljubitelje estetike navdušujejo tudi inovativnejše različice, ki iznajdljivo kombinirajo sodobne materiale, kot so steklo, les, polirani krom, brušeni nikelj, in omogočajo raznoliko aplikacijo v prostoru. Med dražja viseča svetila spadajo iz ročno kovanega železa, jekla in brona, ki vsebujejo žarnice v obliki plamena in kristalne prizme. Če torej povzamemo, katere so glavne razlike med lestencem in visečo svetilko, velja naslednje: lestenec je svetilka z večimi viri svetlobe in je obešen na strop, kamor ga pritrjuje pritrdilno telo. Na drugi strani ima klasična viseča svetilka vgrajeno samo eno žarnico oz. vir svetlobe. 

Kako izbrati pravo barvo svetlobe?
Kot že rečeno, viseča svetila imajo lahko različno barvno temperaturo, torej oddajajo ali toplo belo ali hladno belo svetlobo, kar je odvisno od barvne temperature vira svetlobe. Svetlobni vir zagotavlja navadna sijalka ali LED modul. Za večino ljudi je najprijetnejša topla bela svetloba. Po navadi jo spremljajo nežni rumeni odtenki, primerni za umestitev v prostore, namenjene sproščanju, kot so spalni prostori ali dnevna soba. Največja napaka, ki jo lahko pri opremljanju doma zagrešite, je prevelika dominanca bele svetlobe, saj ustvarja občutek prevelike sterilnosti in zaduši domačno toplino lesenih pohištvenih elementov. Glede na priporočila izkušenih notranjih oblikovalcev je nevtralna svetloba pogostejša izbira za osvetlitev pisarn, ordinacij, trgovin in garaž, a manj primerna za osvetljevanje velikih prostorov. Kot nenapisano pravilo vsakega notranjega oblikovalca, velja naslednje: nevtralna svetloba je primerna za osvetljevanje prostorov, namenjenim delu in koncentrirani aktivnosti. Za še dodatno spodbujanje koncentracije dobro deluje izrazito hladna svetloba. Če ne veste, katera barva svetlobe bo vnesla največ razgibanosti v vaš prostor, za nasvet povprašajte strokovnjaka.

Viseča svetila  ̶  najlepši okras vaše jedilnice
V primerjavi z lestenci so viseča svetila bolj dekorativne narave in primerna za uporabo v prostorih z visokimi stropi, ki so značilni za galerije ali stopnišča. Še danes jih največkrat srečamo v jedilnici, v zadnjem času so se viseča svetila začela pogosteje uporabljati tudi pri opremljanju hotelskih sob in gostinskih lokalov, saj ustvarjajo sproščujoče in pomirjujoče razpoloženje. V naši ponudbi boste našli viseča svetila različnih oblik in dimenzij, pred nakupom je dobro poznati tudi namen osvetlitve in velikost osvetljevanja. Slabost visečih svetil je usmerjenost snopa svetlobe, značilne predvsem za viseče tulce, zato za širšo osvetlitev prostora priporočamo dodatno namestitev reflektorjev ali dodatnih stropnih svetil. Na drugi strani nekatera steklena viseča svetila lepo razpršijo svetlobo, saj odbojna svetloba razigrano objema prostor.

Suspension lights - the most beautiful decoration for your dining room

High quality chandeliers for even more elegance in the room

In the past, chandeliers marked prestige, as designers made them by hand, and in the hanging glass pearls, dreamy light played on long evenings. Although lamps like chandeliers are still associated with the luxury of old mansions, their main function today is to illuminate the room. Before buying, it is good to check the technical data of the product, such as the direction of the angle of incidence of the rays and the colour of the light, and finally the material of the light or lamp, since metal elements are definitely easier to clean. Chandeliers also differ from suspension lights in the way they are installed. It is best to get help with installation from a professional who can best assess whether a particular surface can hold the intended load. Chandeliers can also be mounted on a ledge, which acts as a sort of anchor for your suspension lights and supports more weight. They are most commonly used to light living rooms, dining rooms, and hallways. Crystal chandeliers are still a popular choice today, and aesthetics lovers are also impressed with the more innovative versions that cleverly combine modern materials like glass, wood, polished chrome, brushed nickel, and allow for a variety of applications in the room. More expensive suspension lights include hand-forged iron, steel, and bronze that contain flame-shaped bulbs and a crystal prism. So, if we summarise the main differences between a chandelier and a suspension light, the following is true: A chandelier is a lamp with multiple light sources and is hung from the ceiling, where it is attached with a mounting body. A classic suspension light, on the other hand, has only one built-in bulb or light source.

How to choose the right colour of light?

As mentioned earlier, suspension lights can have different colour temperatures, so they give off either warm white or natural white light depending on the colour temperature of the bulb. The light source is provided by an ordinary light bulb or a LED module. For most people, the warm white light is the most comfortable. It is usually accompanied by soft yellow tones, which are suitable for placement in rooms designed for relaxation, such as bedrooms or living rooms. The biggest mistake you can make when decorating an apartment is the excessive dominance of cool light, as it creates a feeling of excessive sterility and stifles the homely warmth of wooden furniture elements. According to the recommendations of experienced interior designers, neutral light is more suitable for lighting offices, surgeries, shops and garages, but less suitable for lighting large rooms. As an unwritten rule of every interior designer, neutral light is suitable for lighting rooms intended for work and concentrated activities. Natural light works well to further stimulate concentration. If you do not know which light colour will bring the most variety to your space, ask an expert for advice.

Suspension lights - the most beautiful decoration for your dining room