MENU

Pravica kupca do odstopa od pogodbe (brez razloga)

1.   Kupec (v nadaljevanju tudi: potrošnik) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Kljub zakonskemu roku vam podjetje Forma Svetila d.o.o. zagotavlja daljši rok za odstop od pogodbe, in sicer kar 30 dni.

2.   Za uveljavitev pravice do odstopa morate z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti na naslov Forma Svetila d.o.o., Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti info@formasvetila.si. Odstop od pogodbe oz. vračilo izdelkov lahko enostavno uredite tudi v meniju »Moj račun« -> NAROČILA, kjer v okviru posameznega naročila izberete izdelek, ki ga želite vrniti in nam preko klika na ikono »Pošlji zahtevo za vračilo izdelka« posredujete vašo izjavo.

3.   V primeru odstopa od pogodbe, kot kupec krijete le stroške vračila blaga. Prodajalec pošiljk z odkupnino ne sprejema.

4.  Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga (ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik/oziroma pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik).

5.   Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelke lahko kupec vrne po pošti na naslov podjetja FORMA SVETILA d.o.o., Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana, Slovenija ali v neposredno v poslovne prostore podjetja, in sicer v delovnem času.

6.   Kupec mora prejete artikle vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek brez kupčeve krivde poškodovan, izgubljen ali se je njegova količina brez kupčeve krivde zmanjšala. Do odstopa od pogodbe in povrnitve kupnine je kupec upravičen le, če je artikel v enakem stanju kot nov (nepoškodovan, v nespremenjeni količini) in v originalni embalaži ter z vso pripadajočo opremo, navodili, priročniki, oziroma z vsem kar sodi k artiklu. Proizvajalec izdelka predpiše njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del izdelka, jo je prav tako treba priložiti, in sicer takšno, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja izdelka (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini), v nasprotnem namreč odstop od pogodbe ni možen. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Prav tako odstop od pogodbe ni možen, če je kupec morda že začel uporabljati izdelek ali če je pri izdelkih posamezne komponente že odprl in sestavljal oz. montiral.

7.   V primeru kakršnihkoli poškodb ali sledi obrabe, zmanjšani količini, in podobnih primerih, si ponudnik pridružuje pravico, da vračilo zavrne oziroma izplača le del kupnine. Ponudnik svetuje kupcem, da se pri pošiljanju odločijo za zavarovanje pošiljke in čim bolj pazljivo zapakirajo blago.

8.   Možnost odstopa od pogodbe ne velja za izdelke/blago, ki je izdelano po navodilih kupca oz. potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali v primeru individualnih ponudb. Možnost odstopa od pogodbe prav tako ne velja za kupce, ki so subjekti gospodarskega prava ali druge pravne osebe, za katere ne velja Zakon o varstvu potrošnikov.

9.   Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne kupnino vsa prejeta plačila, razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja. Tako povračilo podjetje izvede z nakazilom na kupčev račun oz. z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, v kolikor je to zaradi njegove narave mogoče, razen če je dogovorjeno drugače (potrošnik je navedel, da želi povračilo denarja v obliki dobropisa pri naslednjem nakupu). Podjetje lahko zadrži plačilo v primerih in v rokih določenih z Zakonom o varstvu potrošnikov.

10.   Priporočamo, da nas pred vračilom obvestite na elektronski naslov ali nas pokličitena telefonsko številko, da se dogovorimo o najboljšem načinu vračila.Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, prosimoda nas pokličete, sajvam bodo naši svetovalci lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.

Odgovornost za stvarne napake 

11.   Kupec ima pravico, da napake na kupljenih izdelkih uveljavlja iz naslova stvarne napake ob spoštovanju veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

12.   Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku  dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti (oz. eno leto v primeru, da gre za nakup rabljenega artikla), odkar je bila stvar izročena.

Napaka na izdelku je stvarna:

  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 

13.   Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti (oz. eno leto v primeru, da gre za nakup rabljenega artikla), odkar je bila stvar izročena. Podjetje prav tako ne odgovarja za morebitne stroške, ki bi kupcu/potrošniku neposredno ali posredno utegnili nastati zaradi stvarnih napak (kot so npr. stroški montaže, demontaže ipd.).

14.   Kupec, ki pravilno obvesti ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati po lastni izbiri: 1. odpravo napake, 2. vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, 3. zamenjavo blaga ali 4. vračilo plačanega zneska.

15.   Kupec mora ponudnika obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in predložitvijo kopije računa, na lastne stroške in v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Garancija

16.   Garancijska doba za posamezne artikle je definirana s strani proizvajalca. Vsi izdelki v spletni trgovini ponudnika imajo veljavno garancijo proizvajalca. Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu. Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi! V tem primeru skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ni potrebno, da garancijski list prodajalec posebej potrdi. Običajno je garancijsko popravilo ali menjavo najhitreje mogoče doseči na pooblaščenem servisu ali proizvajalcu, kljub temu pa pri ponudniku nudimo vsakemu kupcu pomoč pri urejanju vseh postopkov v zvezi z garancijo, v celotnem garancijskem obdobju. Pri uveljavljanju garancije je potrebno upoštevati vse garancijske pogoje, ki jih podaja proizvajalec.

17.   Za pomoč pri uveljavljanje garancije se lahko kupec obrne na naslednji e-poštni naslov: Forma svetila d.o.o., Ulica gledališča BTC 10, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti info@formasvetila.si in sicer mora v sporočilu navesti naslednje informacije: artikel (serijska številka, če jo artikel ima), opis težave, datum nakupa v spletni trgovini ponudnika, št. računa in naslov. Ponudnik se bo v odgovoru potrudil, da kupcu opiše najboljšo možno rešitev za uveljavljanje garancije.

18.   Garancija ne velja v primeru: fizične poškodbe; obrabe zaradi uporabe; napak, ki nastanejo zaradi napačne, neustrezne in malomarne uporabe artikla.

19.   Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj artikla jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga.

20.   Prodajalec ne odgovarja kupcu za stroške, ki bi kupcu/potrošniku utegnili posredno nastati zaradi napak na artiklu v garancijski dobi (npr. stroški montaže/demontaže artikla ipd.).

21.   Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, vračila blaga, reklamacij oz. garancij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu.

Shop
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Account